Iet Veselīgs dzīvesveids | Alkoholisms
Iet

Veselīgs dzīvesveids

Primārais alkoholisma profilakses primārais virziens patiesībā ir cilvēka veselīga dzīvesveida veidošanās.

Tas sastāv no dzīvībai svarīgas aktivitātes organizācijas vispopulārākajām un atkārtotajām pazīmēm, dzīves stereotipiem, paradumiem, kuru saturs ir atkarīgs gan no sociālajiem apstākļiem, gan no indivīda stāvokļa. Tādējādi ir divi galvenie veidi, kā ietekmēt dzīvesveida veidošanu: mainoties sociālajiem apstākļiem un mainot personas stāvokli.

Sociālisma apstākļos rūpes par cilvēku veselību un sabiedrību ir paaugstinājušās uz valsts politikas rangu. Sociālistiskās sabiedrības būtībā nav objektīvu ierobežojumu, kā uzlabot tās locekļu veselību. Tādēļ veselīgs dzīvesveids būtu jāuzskata par fundamentāla jēdziena neatņemamu sastāvdaļu - sociālisma dzīvesveidu.

A. D. Stepanovs un D. A. Izutkins ar veselīgu dzīvesveidu saprot tipiskus un būtiskus cilvēka darbības sociālekonomiskās formēšanas veidus, kas stiprina cilvēka ķermeņa adaptīvās spējas, veicinot sociālo funkciju pilnīgu izpildi un aktīvās ilgmūžības sasniegšanu. Tā ir neatņemama sociālisma dzīvesveida daļa, veselīgs dzīvesveids vienlaikus un nepieciešams nosacījums sabiedrības uzdevumu īstenošanai. Protams, veselīgs dzīvesveids pēc būtības izslēdz alkoholu un citas atkarības un paradumus. Ražošanas un apmācības aktivitātēs, brīvā laika pavadīšanas, ģimenes sfērā vajadzētu izveidot veselīgu dzīvesveidu. Tā pamats ir izstrādāts, lai kļūtu par zinātniski pamatotu higiēnas kritēriju diferencētu sistēmu, kas optimizē darbu un atpūtu, ikdienas rituālu, uzturu, fiziskās aktivitātes. Plaša personīgās higiēnas prasmju izmantošana, garīgā higiēna, saziņas un mijiedarbības stila uzlabošana, ģimenes attiecību stiprināšana - viss tam jākļūst par ikdienas realitāti. Diemžēl centieni šajā virzienā vēl nav labi koordinēti. Īpaši svarīgi ir atkal strādāt ar jauniešiem, jo ​​šajā vecuma grupā veselīga dzīvesveida veidošana var dot visnoderīgākos rezultātus, un atbilstošās vērtības var būt stingrā vietā cilvēka pamatā.