Iet Saīsinājumu saraksts | Alkoholisms
Iet

Saīsinājumi

A.A. - "anonīmie alkoholiskie dzērieni"
AAS - alkohola atcelšanas sindroms
ADH - spirta dehidrogenāze
AKTH - adrenokortikotropo hormons
ALAT - alanīna aminotransferāze
ACT - aspartātaminotransferāze
Aldg - aldehīda dehidrogenāze
GABA - gamma-aminovidīnskābe
BBB - asins-smadzeņu barjera
DBG - dopamīna beta-hidroksilāze
MAO - monoamīnoksidāze
NAD - nikotinamīda adenīna dinukleotīds
CNS - centrālā nervu sistēma